lokaler

Vi kan styra temperaturer och luftfuktigheten kan kontrolleras. Föremål som blästras kan förflyttas in till måleri utan att komma i kontakt med yttre luft.

Byggnad A

(SLUNGA, BLÄSTRNING, MÅLERI)

Hall A: Slungbläster och målerihall. (14m x 37m) Porthöjd 5m
2st Traverser. lyftkapacitet stor (5ton) , Lyftkapacitet lilla (1ton)
Hall B: Stor blästerhall (7 x 32m) porthöjd 5m
Hall C: Stor Målerihall (10 x 37) Porthöjd 5m

Byggnad B

(VERKSTAD, LACKERINGSBOX, MATSAL, KONTOR, MÅLERIHALL, FÄRGFÖRRÅD)

B1: Verkstad och lackeringsbox. Lackeringsbox (7m x 15m) Porthöjd 4,20m
B2: Målerihall (30m x 15m) porthöjd 3m
B3: Matsal
B4: Kontor
B5: Färgförråd
B6: Verkstad, Travers 1st Liten lyftkapacitet (1,5ton)

Byggnad C

(BLÄSTERBOX, HANTERINGSHALL)

C1: Hanteringshall och förvaring av gods. 1st Travers lyftkapacitet (6,3ton)
C2: Blästerbox (7m x 5m) porthöjd 10m

C3: Tvätthall
Truckar, liftar,traverser och lastbil

Truckar lyftkapacitet 16ton, 10ton, 7ton, 5ton, 3ton och ännu en 3ton.